Kultywowanie Koncentracji Rekolekcji 2010

Przyczyny i warunki niezbędne do kultywowania koncentracji i odbycia odosobnienia skupionego na tej praktyce.

Wszystkie posty w Kultywowanie Koncentracji Rekolekcji 2010

Kultywowanie Koncentracji Rekolekcji 2010

Koncentracja w praktyce buddyjskiej

Wprowadzenie do buddyjskich terminów i pojęć dotyczących praktyki śamathy. Medytacja z przewodnikiem na…

Zobacz post
Kultywowanie Koncentracji Rekolekcji 2010

Praktyki przed medytacją spokoju

Wyjaśnienie praktyk mających na celu rozluźnienie ciała i umysłu. Dalsze szczegóły dotyczące wizualizacji…

Zobacz post
Kultywowanie Koncentracji Rekolekcji 2010

Sześć warunków do odosobnienia

Wyjaśnienie niezbędnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, z którymi należy się zapoznać w ramach przygotowań do…

Zobacz post
Kultywowanie Koncentracji Rekolekcji 2010

Uczenie się od śmierci

Przygotowanie do śmierci poprzez nasze praktyki Dharmy i pozostałe przeszkody w koncentracji i ich…

Zobacz post