Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2013

Tworzenie przyczyn szczęścia poprzez kultywowanie cnoty.