Kultywowanie Koncentracji Rekolekcji 2016

Więcej nauk o koncentracji od Nagardżuna o sześciu doskonałościach przetłumaczony przez Bhikszu Dharmamitra.

Wszystkie posty w Kultywowanie Koncentracji Rekolekcji 2016