tybetański (བོད་སྐད།)

ja ja

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Pramanavarttika z Gesze Yeshe Thabkhe

Wniosek Pramanawartiki

Komentarz do obalenia poglądu, że karma i pragnienie są w równym stopniu porzucone, oraz…

Zobacz post
Pramanavarttika z Gesze Yeshe Thabkhe

Odrzucanie teistów-rytualistów i dżinistów 

Zakończenie komentarza do obalania teistyczno-rytualistycznej soteriologii i rozpoczęcie komentarza do obalania…

Zobacz post
Pramanavarttika z Gesze Yeshe Thabkhe

Odrzucanie sankhji i teistów-rytualistów

Uzupełnienie komentarza na temat obalania poglądów sankhji oraz komentarza na temat obalania poglądów teistyczno-rytualistycznych.

Zobacz post
Pramanavarttika z Gesze Yeshe Thabkhe

Odrzucanie Vaisesikas i sankhyas

Zakończenie komentarza do obalania poglądów Vaisesika i początek komentarza do obalania…

Zobacz post
Pramanavarttika z Gesze Yeshe Thabkhe

Odrzucenie soteriologii Vaisesika

Zakończenie komentarza do sekcji „Ja i cierpienie” oraz rozpoczęcie sekcji „A…

Zobacz post
Pramanavarttika z Gesze Yeshe Thabkhe

Ja i cierpienie, część 2 z pytaniami i odpowiedziami

Ciąg dalszy komentarza do sekcji „Ja i cierpienie”, a Czcigodny Thubten Chodron odpowiada na pytania.

Zobacz post
Pramanavarttika z Gesze Yeshe Thabkhe

Prawda o ścieżce

Zakończenie komentarza do prawdy ustania i początek komentarza do prawdy…

Zobacz post
Pramanavarttika z Gesze Yeshe Thabkhe

Pokój i wzniosłość

Komentarz obejmuje drugi i trzeci aspekt prawdy o ustaniu: pokój i wzniosłość,…

Zobacz post
Pramanavarttika z Gesze Yeshe Thabkhe

Medytując bez siebie

Komentarz na temat sposobu medytacji nad nikim, jak udowodnić wszechwiedzę i rozpoczęcie…

Zobacz post
Pramanavarttika z Gesze Yeshe Thabkhe

Prawda ustania

Uzupełnienie komentarza do prawdy powstania, a następnie komentarz do prawdy…

Zobacz post