Zimowe Rekolekcje Zielonej Tary 2009-2010

Krótkie codzienne prelekcje wygłoszone podczas Zimowych Rekolekcji Zielonej Tary o tym, jak przekształcić umysł poprzez medytację nad Zieloną Tarą.

Wszystkie posty w Zielonej Tary Zimowe Rekolekcje 2009-2010

Zimowe Rekolekcje Zielonej Tary 2009-2010

Etykietowanie myśli i emocji

Jak możemy w konstruktywny sposób identyfikować i oznaczać myśli i uczucia? To ważne…

Zobacz post
Zimowe Rekolekcje Zielonej Tary 2009-2010

Praktykowanie na odosobnieniu grupowym

Korzyścią z odbycia grupowego odosobnienia jest poczucie bycia częścią społeczności…

Zobacz post
Zimowe Rekolekcje Zielonej Tary 2009-2010

Co to znaczy robić odosobnienie

Musimy zrozumieć, co oznacza odosobnienie. Wycofujemy się z dukkha, z cierpienia, a nie…

Zobacz post
Zimowe Rekolekcje Zielonej Tary 2009-2010

Życie w ramach pięciu wskazań

Ważne jest, aby podczas odosobnienia zachowywać dobre etyczne postępowanie. Życie zgodnie z…

Zobacz post
Zimowe Rekolekcje Zielonej Tary 2009-2010

Motywacja do odosobnienia

Generowanie odpowiedniej motywacji do odbycia odosobnienia i badania sposobów pracy z umysłem,…

Zobacz post
Zimowe Rekolekcje Zielonej Tary 2009-2010

Cechy Tary

Jednym ze sposobów, w jaki możemy myśleć o Tarze, jest fizyczna manifestacja Buddy…

Zobacz post
Zimowe Rekolekcje Zielonej Tary 2009-2010

Pory roku zmieniają się

Zmieniają się pory roku, żywy przykład nietrwałości. Nazywając dzień pierwszym dniem…

Zobacz post
Zimowe Rekolekcje Zielonej Tary 2009-2010

Jak zobaczyć Tara

Niewłaściwe jest rzutowanie ludzkich cech na Tarę lub postrzeganie jej jako teistki…

Zobacz post