Nauki Gesze Sopa

Komentarz do rozdziału 6 o pielęgnowaniu hartu ducha i pokonywaniu gniewu Gesze Lhundup Sopa.

Tekst główny

Przewodnik po drodze życia Bodhisattwy przetłumaczony przez Stephena Batchelora i opublikowany przez Bibliotekę Dzieł i Archiwów Tybetańskich jest dostępny jako an e-book w Google Play tutaj.

Wszystkie posty w Nauki Gesze Sopa

Nauki Gesze Sopa

Rozdział 6: Wersety 1-7

Nauka o szkodliwości gniewu i nienawiści; śledzenie powstawania gniewu.

Zobacz post
Nauki Gesze Sopa

Rozdział 6: Wersety 8-21

Wyjaśnienie gniewu jako wroga i szczególnej cechy cierpliwości. Nauczanie…

Zobacz post
Nauki Gesze Sopa

Rozdział 6: Wersety 22-31

Chwytanie siebie, które nie istnieje; własny egoistyczny pogląd jest prawdziwym wrogiem.

Zobacz post
Nauki Gesze Sopa

Rozdział 6: Wersety 31-45

Kontemplacja drogocennego ludzkiego życia i trzeciego rodzaju cierpliwości – cierpliwości nieodwetu

Zobacz post