Obrzędy monastyczne

Jak opactwo Sravasti przeprowadza podstawowe obrzędy, które Budda przepisał dla zakonników.

Obrzędy klasztorne w opactwie Sravasti

W pełni wyświęcona wspólnota opactwa Sravasti przeprowadza trzy podstawowe obrzędy, które Budda przepisał dla monastyków: co dwa tygodnie spowiedź i odnowienie wskazań (posadha), coroczne trzymiesięczne odosobnienie monastyczne (varsa) oraz zaproszenie do wysłuchania opinii na koniec odosobnienia (pravarana.) Dowiedz się więcej na Strona internetowa opactwa Sravasti.

Wszystkie posty w obrzędach monastycznych

Zakonnice odprawiające co dwa miesiące spowiedź wskazań w opactwie Sravasti.
Obrzędy monastyczne

Posadha w opactwie Sravasti

Wyjaśnienie rytuału znanego jako posadha, podczas którego zakonnicy oczyszczają i przywracają…

Zobacz post
Obrzędy monastyczne

Święto Katiny 2018

Krótka rozmowa o ceremonii kathina szaty z okazji zakończenia klasztornego…

Zobacz post
Obrzędy monastyczne

Znaczenie ceremonii kathin

Opowieść o tym, jak i dlaczego Budda wprowadził ceremonię kathina dla sanghi.

Zobacz post
Klasztorów opactwa wykonujących ceremonię Varsa.
Obrzędy monastyczne

Warna skandhaka

Skandhaka varna zajmuje się corocznymi rekolekcjami dla mnichów i zasadami…

Zobacz post
Obrzędy monastyczne

Ceremonia Kaṭhina 2015

Wyjaśnienie ceremonii kaṭhina, po której nastąpiła kierowana medytacja o radości.

Zobacz post
Obrzędy monastyczne

Święto Katiny

Nagranie pierwszej ceremonii ofiarowania szat w opactwie Sravasti, po którym nastąpiły refleksje gości i…

Zobacz post