Cechy klejnotu Buddy

Cechy klejnotu Buddy

Część serii nauk na temat Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy, tekst lamrim autorstwa Panczen Losang Czokji Gjaltsena, pierwszego Panczenlamy.

  • Historie Gesze Lhunduba Sopa, jednego z nauczycieli Czcigodnego Chodrona
  • Hołd Dignagi dla Budda pokazując, dlaczego jest godnym zaufania schronieniem
  • Cechy Budda ciała lub kajaki, które składają się na ostateczne i konwencjonalne aspekty Budda Klejnot

Łatwa ścieżka 13: Budda Cechy klejnotów (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.

Więcej na ten temat