Determinacja bycia wolnym

Część serii nauk na temat Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy, tekst lamrim autorstwa Panczen Losang Czokji Gjaltsena, pierwszego Panczenlamy.

  • Podsumowanie sekcji dotyczącej karmy oraz praktyki wspólne z praktykami poziomu początkowego
  • Praktyki wspólne z praktykiem na poziomie średniozaawansowanym
  • Generowanie determinacja bycia wolnym od cierpienia i jego przyczyn
  • Co zrzeczenie się znaczy
  • Sześć niezadowalających Warunki które odnoszą się ogólnie do samsary

Łatwa ścieżka 18: Determinacja bycia wolnym (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.