Dwie prawdy

Dwie prawdy

Część serii nauk Gesze Dziampy Tegczoka na temat nauki Nagardżuny Cenna girlanda rad dla króla podane w Opactwo Sravasti w 2006 roku.

  • Wszystkie rzeczy są puste i bez wrodzonej egzystencji (ostateczna prawda)
  • Nadal istnieją w konwencjonalny sposób (względna prawda)
  • Cenne ludzkie narodziny przewyższają drogocenne klejnoty

01 Drogocenna girlanda z gesze Dziampą Tegczok (pobieranie)

Khensur Dziampa Tegczok

Urodzony w 1930 roku Khensur Dziampa Tegczok był gesze lharampą i byłym opatem Uniwersytetu Klasztornego Sera-je. W wieku ośmiu lat został mnichem i studiował wszystkie najważniejsze traktaty buddyjskie w Sera-je, zanim w 1959 roku opuścił swoją ojczyznę, Tybet. Jego książka „Transforming the Heart: The buddyjska droga do radości i odwagi” jest komentarzem do „ Trzydzieści siedem praktyk bodhisattwów” i opisuje ścieżkę bodhisattwy. Jest także autorem „Wglądu w pustkę”. Zmarł w październiku 2014 roku.