Wady egocentryzmu

Osiem wersetów transformacji myśli: werset 1

Część serii nauk udzielanych podczas Rekolekcji Życia z Mądrością i Współczuciem w Amitayus Centre w Bogor w Indonezji.

  • Zrozumienie wad egocentrycznego umysłu
  • Znaczenie bodhiczitta w spełnianiu naszych dążenie dla stanu buddy
  • Kultywowanie wdzięczności wobec obcych, aby otworzyć nasze serca
  • Pielęgnowanie wdzięczności wobec naszej rodziny i przyjaciół

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.