Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Oczyszczenie, karma i etyczne postępowanie

Sesja pytań i odpowiedzi

Część serii nauk udzielanych podczas Rekolekcji Życia z Mądrością i Współczuciem w Amitayus Centre w Bogor w Indonezji.

  • Przywracanie relacji z innymi, gdy działamy nieumiejętnie
  • Jak oba karmy a stan naszego umysłu w chwili śmierci wpływa na ciało przyjmujemy w następnym życiu
  • Osobista historia o zostaniu mniszką buddyjską
  • Praktykowanie dobrego postępowania etycznego i nauk ćwiczących myślenie, aby być dobrym przyjacielem innych
  • Wizualizacja sylaby nasiennej w sercu Czenreziga

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.