szlachetna ośmiokrotna ścieżka (pali: ariyo anhaṅgiko maggo, sanskryt: aryāṣṭāṅgamārga)

Droga prowadząca do wyzwolenia. Osiem gałęzi, które można podzielić na kategorie trzy wyższe szkolenia to: poprawna mowa, działanie, sposób utrzymania, uważność, koncentracja, pogląd, realizacja i wysiłek.