Pieśń pokutna

Pieśń pokutna

Pieśń z chińskiej tradycji buddyjskiej, zwykle wykonywana na początku posadha, odbywającej się co dwa miesiące spowiedzi mnichów i oczyszczenia wskazań.

Każde szkodliwe działanie, które zrobiłem

Z moim ciało, mowa i umysł,

Przytłoczony przez przywiązanie, złośći zamieszanie,

Wszystko to otwarcie obnażam przed tobą.

Klasztory opactwa Sravasti

Mnisi z opactwa Sravasti starają się żyć szczodrze, poświęcając swoje życie naukom Buddy, gorliwie je praktykując i ofiarowując je innym. Żyją prosto, tak jak Budda, i oferują model dla społeczeństwa jako całości, pokazując, że dyscyplina etyczna przyczynia się do moralnie ugruntowanego społeczeństwa. Poprzez aktywne rozwijanie własnych cech miłującej dobroci, współczucia i mądrości, monastycy dążą do uczynienia opactwa Sravasti latarnią morską pokoju w naszym targanym konfliktami świecie. Dowiedz się więcej o życiu monastycznym tutaj...

Więcej na ten temat