Lipiec 1, 2023

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Pieśni z tradycji chińskiej

Pieśń pokutna

Pieśń pokutna, która jest częścią odbywającej się co dwa miesiące monastycznej ceremonii spowiedzi.

Zobacz post