winaja

Nauki na temat monastycznego kodeksu dyscypliny etycznej i przykazań określonych przez Buddę 2,500 lat temu oraz tego, jak są one przeżywane we współczesnym kontekście.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Pieśni z tradycji chińskiej

Pieśń pokutna

Pieśń pokutna, która jest częścią odbywającej się co dwa miesiące monastycznej ceremonii spowiedzi.

Zobacz post
Pieśni z tradycji chińskiej

Pieśń ofiarowania kadzideł

Ofiara kadzidła otwierająca obrzędy monastyczne w chińskiej tradycji buddyjskiej.

Zobacz post
Zebrała się duża grupa mnichów tybetańskich.
monastycy zachodni

Ustanowienie sanghi na Zachodzie

Zapis spotkania z zakonnikami w sprawie założenia wspólnoty zakonnej na Zachodzie.

Zobacz post
Życie zakonne

Komentarz Monastycznej Motywacji Umysłu

Znaczenie rekonfiguracji naszego zwykłego sposobu myślenia, aby dostosować go do naszych wskazań i wartości.

Zobacz post
Odkrywanie życia monastycznego 2022

Życie według zasad nowicjuszy

Wyjaśnienie różnych aspektów życia monastycznego i szczegółowe porady praktyczne.

Zobacz post
Odkrywanie życia monastycznego 2022

Przykazania uwalniają umysł

Wyjaśnienie świeckich przykazań z przykładami różnych mentalności kulturowych.

Zobacz post