Latka: Uczucie pominięcia

Latka: Uczucie pominięcia

Wykład wygłoszony na Unitarian Universalist Church w Spokane, Waszyngton, w grudniu 2009 r.

  • Jak można przeciwdziałać poczuciu wyobcowania poprzez pielęgnowanie wewnętrznego piękna?
  • W jaki sposób buddyjskie zasady i wartości wewnętrznego pokoju pozwalają nam otworzyć nasze serca na innych?
  • Porzucenie powierzchownych tożsamości ujawnia prawdziwe dary, które możemy ofiarować wszystkim czującym istotom

Latka lub pominięte (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.