Podejmować decyzje

Podejmować decyzje

Część serii prelekcji wygłoszonych podczas dorocznego Tydzień Młodych Dorosłych Program na Opactwo Sravasti w 2008 roku.

  • Nie czuj presji, że musisz podejmować decyzje, jeśli nie jesteś pewien, co chcesz zrobić
  • Zachowaj ciekawość życia i podejmuj decyzje, gdy wszystko stanie się jasne w naturalny sposób
  • Nie wyrabiaj w sobie nawyku siedzenia na płocie i usprawiedliwiania się brakiem decyzji

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.