etyczne postępowanie

Nauki o etycznym postępowaniu, fundamentalnej praktyce buddyjskiej, która opiera się na unikaniu szkodliwych działań i angażowaniu się w konstruktywne działania.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Etapy ścieżki

Cztery aspekty zabijania i kradzieży

Co obejmuje pełną ścieżkę działania polegającą na zabijaniu i kradzieży.

Zobacz post
Tom 4 Podążając śladami Buddy

Wejście na ścieżkę buddyjską

Rozpoczynając nauczanie od tomu 4, „Podążanie śladami Buddy”, zawierającego przegląd…

Zobacz post
Etapy ścieżki

Wspólne przykazania związane z Trzema Klejnotami

Jak praktykować 6 wspólnych wskazówek odnoszących się do wszystkich trzech obiektów schronienia.

Zobacz post
Etapy ścieżki

Trzy typy osób

Wyjaśnienie trzech poziomów praktyków i powodów stopniowych etapów, nauczanie od…

Zobacz post
Etyka we współczesnym świecie

Etyka buddyjska w dobie technologii

Dyskusja na temat tego, jak programiści mogą zintegrować podstawowe nauki buddyjskie z projektowaniem technologii…

Zobacz post
Etapy ścieżki

Poleganie na nauczycielu

Wyjaśnienie korzyści płynących z polegania i wad niewłaściwego polegania w odniesieniu do…

Zobacz post
Etapy ścieżki

Znaczenie nauczyciela

Wyjaśnienie cech duchowego mentora, kontynuacja nauk z rozdziału 4.

Zobacz post