Września 30, 1991

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Grupa zakonnic buddyjskich i katolickich odwiedzająca opactwo.
Dialog międzywyznaniowy

Porównywanie i kontrastowanie poglądów

Porównanie poglądów religijnych wspierających praktyki międzywyznaniowe.

Zobacz post
Czcigodni Tarpa, Saldon i Chodron stoją na zewnątrz na łące w dolnym klasztorze.
Dialog międzywyznaniowy

Pogląd bhikszuni

Krótki przegląd tego, jak buddyjskie tradycje monastyczne rozprzestrzeniają się i przystosowują do nowych kultur.

Zobacz post
Witraż przedstawiający siostry benedyktynki.
Dialog międzywyznaniowy

Pogląd benedyktynów

Spojrzenie katolickiej zakonnicy na światowe tradycje monastyczne i jej własną duchową podróż.

Zobacz post