spokój

Błogość giętkości, gdzie ciało a umysł jest radosny, elastyczny i pewny w koncentracji na medytacja obiekt. (pali: passaddhih, sanskryt: praśrabhih)