Wady egocentryzmu

136 Angażowanie się w czyny Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Przejrzyj wersety 134-137
  • Werset 138: Poświęcenie wszystkiego dla dobra czujących istot
  • Werset 139: Czujące istoty powinny być moją główną troską
  • Werset 140: Jak osiągnąć wymiana siebie i innych przez myśl
  • Wersety 141-146: Zamiana z kimś, kogo uważamy za mniejszego
  • Pytania i komentarze

136 Błędy egocentryzm (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.