Kodeks etyczny bodhisattwy

Kodeks etyczny bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, „Bodhisattwaczarjawatara”, często tłumaczone jako „Zaangażowanie się w uczynki Bodhisattwy”. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gjaltsaba Dharmy Rinczena i komentarz opata Dragpy Gyaltsena.

  • Podziały bodhiczitta
  • Osiem wskazówek, jak zapobiegać bodhiczitta od degeneracji w tym życiu i przyszłych żywotach
  • Konwencjonalny i ostateczny bodhiczitta
  • Wyjaśnienie różnicy w korzyściach płynących z aspiracji i zaangażowania bodhiczitta
  • Ważność aspiracji bodhiczitta

05 Angażowanie się w BodhisattwaCzyny: The Bodhisattwa Kod etyczny (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.