27 maja 2016 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Młodzi ludzie wspólnie wyrabiają chleb w kuchni opactwa Sravasti.
Pamiętając Jedzenie

Pustka dawania

Jak kontemplować w zależności od powstawania i pustki podczas składania ofiar.

Zobacz post
Gomczen Lamrim

Kontemplacja ośmiu rodzajów dukkha, część 1

Jak szczegółowo kontemplować niezadowalającą naturę narodzin, starzenia się, choroby i śmierci w…

Zobacz post