Jan 16, 2015

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy

Ośmiokrotna ścieżka

Wyjaśnienie ośmiokrotnej szlachetnej ścieżki, jaka jest postrzegana w języku pali i sanskrycie…

Zobacz post