Listopada 28, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy

Etyczne postępowanie i nakazy

Wyższe szkolenie etycznego postępowania: osiem rodzajów wskazań przyjętych dla wyzwolenia i…

Zobacz post
Klejnoty Mądrości

Werset 73: Przyszli Buddowie

Kultywowanie czystego postrzegania innych i siebie jako przyszłych buddów może być bardziej realistyczne…

Zobacz post