Jan 7, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Siedmiopunktowy trening umysłu

Kultywowanie współczucia

Tworzenie warunków korzystnych dla praktyki, kultywowanie współczucia bez uprzedzeń oraz współczucie intelektualne kontra emocjonalne.

Zobacz post
Czcigodny Chonyi stojący przy Czcigodnym Chodronie w sali mediacyjnej opactwa.
Zostać zakonnikiem

Wywiad z nowo wyświęconym zakonnikiem

Czcigodny Thubten Chonyi szczerze rozmawia z magazynem Awaken o swojej decyzji podążania za zakonem…

Zobacz post