Czerwiec 30, 2006

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zdjęcie grupowe uczestników dwunastej dorocznej buddyjskiej konferencji monastycznej.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

Zachodnie życie monastyczne

Zakonnicy wywodzący się z różnych tradycji praktykujących na Zachodzie omawiają aspekty szkolenia, nakazów, życia wspólnotowego,…

Zobacz post