Czerwiec 18, 2005

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Ręce w pozycji medytacyjnej
O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Przyrzeczenia Bodhisattwy

Osoba przebywająca w więzieniu opisuje, jaki wpływ na jej życie miało złożenie ślubowań bodhisattwy.

Zobacz post
Mężczyzna siedzący na zewnątrz w trawie, medytujący.
O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Praktyka i nasz umysł

Osoba przebywająca w więzieniu kontempluje swoją przysięgę, że przyniesie korzyść wszystkim czującym istotom.

Zobacz post