Madhjamaka poprzez metafory z Gesze Tenzinem Chodrakiem (Dadul Namgyal) (2015-17)

Nauki Gesze Tenzina Chodraka (Damdul Namgyal) na temat filozofii Drogi Środka wygłoszone w opactwie Sravasti.

Jak istniejemy?

Ostateczny pogląd na rzeczywistość i poglądy zachodnich lekarzy na związek między ciałem a umysłem.

Zobacz post