Madhjamaka poprzez metafory z Gesze Tenzinem Chodrakiem (Dadul Namgyal) (2015-17)

Nauki Gesze Tenzina Chodraka (Damdul Namgyal) na temat filozofii Drogi Środka wygłoszone w opactwie Sravasti.

Dyskusja: Pustka, ignorancja i zast...

Gesze Dadul Namgyal stawia pytania o pustkę i zależne powstawanie oraz o różnicę między snami a rzeczywistością.

Zobacz post

Niewysłowioność pustki

Odkrywanie paradoksalnych stwierdzeń o pustce w ich specyficznym kontekście w filozofii buddyjskiej.

Zobacz post

Czyste praktykowanie Dharmy

Praktyczne porady dotyczące dobrego praktykowania Dharmy i unikania duchowego materializmu.

Zobacz post

Determinacja bycia wolnym

Znaczenie generowania determinacji, by uwolnić się od cyklicznej egzystencji i kroki, które możemy podjąć, aby to zrobić.

Zobacz post

Uwolnienie siebie i innych

Jak determinacja, by uwolnić się od cyklicznej egzystencji, prowadzi do powstania bodhicitty.

Zobacz post

Konwencjonalna i ostateczna bodhicitta

Dwie metody generowania bodhicitty i znaczenie praktykowania zarówno metody, jak i mądrości.

Zobacz post