zmysłowe pragnienie

Pragnienie dla przyjemności zmysłowych. (pali: Kamachanda, sanskryt: kamacchanda)