Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Współczucie dla trudnych ludzi

149 Angażowanie się w uczynki Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Dodatkowe teksty, o których mowa, obejmują zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Rozdział 6, wersety 3-6: Współczucie dla tych z złość w ich umyśle
  • Rozdział 6, wersety 22-25: Zrzucanie winy na złość, nie osoba
  • Rozdział 6, werset 41: Cierpienia prowadzą do szkodliwych działań
  • Prowadzony medytacja o współczuciu dla trudnych ludzi
  • Rozdział 2, wersety 28-31: Uznanie naszej niecnoty
  • Rozdział 5, werset 34: Praca umysłem, gdy pojawiają się udręki
  • Rozdział 5, wersety 48-54: Pozostań jak kawałek drewna, gdy pojawiają się utrapienia
  • Rozdział 7, wersety 60-62: Ochrona przed nieszczęściami
  • Rozdział 5, werset 24: Uspokajanie umysłu, gdy pojawiają się udręki
  • Pytania i komentarze

149 Współczucie dla trudnych ludzi (pobieranie)

Autor gościnny: Czcigodny Thubten Rinchen