medytacja analityczna

Medytacja analityczna obejmuje badanie tematu z refleksją i rozsądkiem w celu zintegrowania znaczenia Dharmy i rozwinięcia cnotliwych cech. Posty zawierają instrukcje i medytacje z przewodnikiem.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Współczucie dla trudnych ludzi

Przegląd dotyczący wybranych wersetów, aby rozwinąć współczucie dla trudnych ludzi za pomocą medytacji prowadzonej.

Zobacz post
Kultywowanie czterech niezmierzonych

Medytacja o współczuciu

Prowadzona medytacja na temat rozwijania współczucia w mądry i umiejętny sposób.

Zobacz post
Spokojne życie, pokojowe rekolekcje umierania

Co pomaga w chwili śmierci

Ostatnie trzy punkty dziewięciopunktowej medytacji śmierci i jak przygotować się na śmierć.

Zobacz post
Medytacja

Medytacja w tradycji tybetańskiej

Rodzaje i cele medytacji nauczane w tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Zobacz post