Luty 10, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Zadowolenie czujących istot

Czytając wersety 131-134 z rozdziału 6, wyjaśniając, co to znaczy zadowalać czujące istoty i…

Zobacz post