Zadowolenie czujących istot

78 Angażowanie się w czyny Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Łapanie naszego egocentrycznego umysłu
  • Nasze przebudzenie zależy od innych czujących istot
  • Nauka tworzenia harmonii w naszym otoczeniu
  • Bycie sławnym nie jest tak ważne dla przynoszenia korzyści czującym istotom
  • Czy ponosimy porażkę, jeśli nie potrafimy przekonać innych do rozsądnego myślenia?
  • Wprowadzenie do rozdziału 7 o radosnym wysiłku
  • Pytania i odpowiedzi:
    • Co oznacza akceptacja czegoś?

78 Angażowanie się w BodhisattwaCzyny: Zadowolenie Czujących Istot (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.