Czerwiec 11, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Kodeks etyczny bodhisattwy

Komentowanie wersetów 15-23, wyjaśnianie 8 wskazówek, które powstrzymują bodhicittę przed degradacją i nauczaniem…

Zobacz post