Niezmierzony spokój

Niezmierzony spokój

Nauki wygłoszone podczas rekolekcji Czenrezika w Opactwo Sravasti w 2018 r. Nauka na Nagardżuny List do przyjaciela również miało miejsce podczas tych rekolekcji. Sadhana Czenrezika może być znaleźć tutaj.

 • Cztery niezmierzone
 • Spokój umysłu
  • Znaczenie zrównoważenia
  • Wyróżnienie przyjaciela wroga i nieznajomego
  • Uspokojenie umysłu jo-jo
  • Zrównoważenie nie oznacza równego traktowania wszystkich
 • Pytania i odpowiedzi
 • Generowanie miłości i współczucia

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.