Buddyzm tybetański

Klasyczne nauki buddyzmu w linii tybetańskiej; współczesny przyjmuje te nauki.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Medytacja

Medytacja w tradycji tybetańskiej

Rodzaje i cele medytacji nauczane w tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Zobacz post
Cechy nauczyciela duchowego

Wielka miłość

Pamiętając o naukach Lamy Thubtena Yeshe i jego życzliwości dla pierwszych zachodnich studentów buddyzmu.

Zobacz post
Życie zakonnicy

Życie w Dharmie

Dyskusja, która obejmuje podróż do zostania mniszką buddyjską i założenia klasztoru,…

Zobacz post
Kultywowanie czterech niezmierzonych

Czas zmienić zdanie

Transformacja umysłu jako istota buddyzmu, Cztery Niezmierzone i jak kultywować pozytywne…

Zobacz post
Cechy nauczyciela duchowego

Wielka miłość

Refleksje na temat nauk jej duchowego mentora Lamy Thubtena Yeshe i ich wpływu na jej życie…

Zobacz post
Medytacja

Słuchanie, myślenie i medytacja

Nauczanie na podstawie tekstu napisanego w odpowiedzi na debatę toczącą się w Tybecie w…

Zobacz post