Mar 8, 2018

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Obowiązujące sylogizmy

Omówienie praktycznych sylogizmów i nauczanie w rozdziale 7 na temat dwóch typów ważnych…

Zobacz post