Obowiązujące sylogizmy

Część ciągłej serii nauk opartych na książce Daniela Perdue, Kurs buddyjskiego rozumowania i logiki: azjatyckie podejście do myślenia analitycznego zaczerpnięte ze źródeł indyjskich i tybetańskich.

  • Prawidłowe zrozumienie życzliwości innych
  • Uproszczenie sylogizmów dla jasności
  • Dlaczego uważamy, że nasze szczęście jest ważniejsze niż inne
  • Dwa ważne wzorce tworzenia sylogizmów
  • Jak używać negatywów podczas tworzenia sylogizmów

28 Kurs buddyjskiego rozumowania i debaty: prawidłowe sylogizmy (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.