Kwiecień 30, 2017

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Kultywowanie współczucia

Medytując nad braniem i dawaniem

Wyobrażanie sobie, że bierzemy na siebie całe cierpienie innych, aby zniszczyć naszą egocentryczną…

Zobacz post
Czcigodne nauczanie.
Krótkie rekolekcje dobrej karmy

Tworzenie przyczyn dobrych wyników

Badanie naszych zachowań i postaw w dążeniu do szczęścia w celu porzucenia błędnych sposobów i…

Zobacz post
Czcigodne nauczanie.
Krótkie rekolekcje dobrej karmy

Identyfikacja prawdziwego źródła naszych trudności

Postrzeganie egocentryzmu i samouczucia jako źródła naszych problemów i przeciwdziałanie im, aby znaleźć…

Zobacz post
Kultywowanie współczucia

Zrównoważenie w życiu codziennym

Jak dopasować praktykę zrównoważenia do naszego codziennego życia i nakreślić branie i dawanie…

Zobacz post