Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Identyfikacja prawdziwego źródła naszych trudności

Identyfikacja prawdziwego źródła naszych trudności

Część serii rozmów na podstawie książki Dobra karma: jak tworzyć przyczyny szczęścia i unikać przyczyn cierpienia podane podczas warsztatów o godz Dom Tybetu Niemcy we Frankfurcie, 29-30 kwietnia 2017. W języku angielskim z tłumaczeniem na język niemiecki.

  • Zabranie pizzy na ulicę – przezwyciężenie lęku przed nawiązaniem kontaktu z innymi
  • Dostrzeganie ich wad i radzenie sobie z naszymi społecznie akceptowanymi nałogami
  • Yamantaka i cel zaciekłych diet
  • Wkładanie energii w zmniejszenie samoprzywiązania i egocentryzm

Dobry Karma 03 30 kwietnia 2017 Tibethaus Frankfurt (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.