Październik 10, 2014

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz zastępczy
Książki

Wspólna płaszczyzna buddyzmu

Wywiad dotyczący książki Buddyzm: jeden nauczyciel, wiele tradycji, która bada podobieństwa i…

Zobacz post
Klejnoty Mądrości

Werset 64: Nasz najwyższy przyjaciel

Uważność nauk Dharmy, które studiowaliśmy i rozważaliśmy, jest naszym najlepszym przyjacielem…

Zobacz post
Obraz zastępczy
Książki

Pochodzenie i rozprzestrzenianie się doktryny Buddy

Fragment „Buddyzm: jeden nauczyciel, wiele tradycji” badający podobieństwa i różnice w buddyzmie…

Zobacz post
Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy

Kierowana medytacja na duchowych mentorach

Jak właściwie polegać na duchowym mentorze, prowadzonej analitycznej medytacji, po której następuje…

Zobacz post