Mar 9, 2011

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Osiem niebezpieczeństw

Słoń ignorancji

Odurzenie przyjemnościami zmysłowymi powoduje, że nie jesteśmy świadomi rezultatów naszych działań.

Zobacz post