Grudnia 1, 2009

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Obraz zastępczy
Więzienna Dharma

Zasięg więzienia w Meksyku

Buddyjskie zasady, które zmieniają zasięg więzień, są nauczane przywódców w meksykańskim zakładzie karnym…

Zobacz post