Grudnia 26, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Pielęgnowanie zdrowych relacji

Praktykowanie bodhiczitty

Uczynić naszą praktykę bodhiczitty osobistą, odnosząc ją do codziennego życia.

Zobacz post