Listopada 27, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodne nauczanie Chodrona.
Osiem wersetów o przemianie myśli

Rzeczywistość naszego istnienia

Widząc, że nie ma wolności, gdy odradzamy się pod wpływem ignorancji, cierpień i karmy…

Zobacz post