Październik 14, 2008

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Wersety 21-2: Widzenie buddy w innych

Widzenie czujących istot jako buddów, sposób na kontrolowanie naszego negatywnego umysłu, ale nie podejmowanie…

Zobacz post
Obraz zastępczy
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Dyskusja: Szkoła tylko umysłu

Sesja dyskusyjna dotycząca niezłożonej przestrzeni, obiektów jako odbicia umysłu oraz przyczyny i skutku…

Zobacz post
Obraz zastępczy
Zasady z Gesze Dorji Damdul

Generowanie bodhiczitty

Wyrównywanie i wymiana siebie i innych oraz siedmiokrotny związek przyczynowo-skutkowy.

Zobacz post