Październik 1, 2004

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny chodron i inni bhikszuni podczas ceremonii Posadha.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

Wyrzeczenie i prostota

Dla mnichów wszystkich tradycji wyrzeczenie się światowego materializmu i egocentryzmu inspiruje kultywowanie autentycznego…

Zobacz post